Начало Екип

Екип

В екипа от специалисти към "ПЕМ Консулт" ЕООД са включени професионалисти с дългогодишен опит в проектирането и строителството, както и такива с компетенции в областта на противопожарната безопасност, санитарните изисквания към строителните обекти, инженерната геолгия и хидрогеология.

За специфичната проблематика на различните видове технологични процеси при индустриалното строителство разчитаме на колеги със доказани в конкретната област квалификации.

Професионална консултация предлагаме в следните области:

1. Архитектура

2. Урбанизъм

3. Строителство на сгради и съоръжения; Промишлено и гражданско строителство

4. Топлотехника (отопление, вентилация и климатизация)

5. Електроснабдяване и мрежи с ниско и средно напрежение

6. Водоснабдяване и канализация (сградна инсталация и външни връзки)

7. Транспортно строителство (пътно и железопътно строителство)

8. Телекомуникации

9. Технология на производствените процеси

10. Санитарно-хигиенни изисквания

11. Пожарна и аварийна безопасност

12. Здравословни и безопасни условия на труд

13. Правни норми и законова уредба

14. Управление на проекти

15. Инвеститорски контрол

Личните професионални квалификации на отделните специалисти са доказани освен с много дипломи и сертификати и с богата професионална биография.


 

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow