Начало Справочник

Справочник

There are no translations available.

Отделни стъпки за осъществяването на инвестиционно намерение:

 • процедури преди проектиране - издаване Виза за проектиране и предхождащи я действия по смяна на предназначението на имота и изготвяне на подробен устройствен план или парцеларен план (ПУП / ПП); изговяне на ОВОС, съгласуване и изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества и инстанции;
 • проектиране - координиране на процеса между отделните проектанти по специалности;
 • съгласуване на проектната документация, изговяне на Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, одобряване на проекта от общинската администрация и издаване на Разрешение за строеж;
 • строителство - подготовка на тръжна документация и избор на строител, строителен наздор и инвеститорски контрол,
 • процедури по Въвеждане в експлоатация - становища експлоатационни дружества и инстанции за въвеждане в естлоатация, Окончателен доклад, изготвяне на Технически и Енергиен паспорт.


 

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow