Начало Новини Издадено е Разрешение за ползване на обект "Разширение на шивашко предприятие - гр.Мадан"

Издадено е Разрешение за ползване на обект "Разширение на шивашко предприятие - гр.Мадан"

There are no translations available.

След приключване на строително-монтажните работи по разширението на "Шивашко предприятие" в землището на с.Равнища община Мадан на 11.11.2010г. се проведе Държавна приемателна комисия във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация с председател инж.Елена Хасъмова - началник сектор Смолян към РДНСК Южен централен район. Работата на комисията протече без забележки и особени мнения. За обекта е издадено Разрешение за ползване от ДНСК.

Реализираното строителство е извършено в предвидените от възложителя "МОДА ШПОРТ" ЕООД срокове.