Начало Новини
Издадено е Разрешение за ползване на обект "Офис сграда с подземни гаражи" на бул."Ботевградско шосе" 264

След приключване на строително-монтажните работи на "Офис сграда с подземни гаражи" на бул."Ботевградско шосе" 264  се проведе Държавна приемателна комисия във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация. Работата на комисията протече без забележки и особени мнения. За обекта е издадено Разрешение за ползване на 19.07.2011г. от ДНСК.

Реализираното строителство е извършено в предвидените от възложителя срокове.


 

Издадено е Разрешение за ползване на обект "Разширение на шивашко предприятие - гр.Мадан"

След приключване на строително-монтажните работи по разширението на "Шивашко предприятие" в землището на с.Равнища община Мадан на 11.11.2010г. се проведе Държавна приемателна комисия във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация с председател инж.Елена Хасъмова - началник сектор Смолян към РДНСК Южен централен район. Работата на комисията протече без забележки и особени мнения. За обекта е издадено Разрешение за ползване от ДНСК.

Реализираното строителство е извършено в предвидените от възложителя "МОДА ШПОРТ" ЕООД срокове.