ПЕМ Консулт
There are no translations available.

“ПЕМ Консулт” ЕООД е консултантска фирма, специализирана в областта на инвестиционното проектиране и строителство.

За упражняване на дейността консултант по ЗУТ фирмата притежава лиценз от МРРБ с № ЛК-000694/2009г. за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Дългогодишният опит от реализирането на проекти в строителството на сгради и съоръжения дминистративни, жилищни, промишлени сгради и инфраструктурни обекти), дава най-ценното за фирмата - задълбочено познаване на многостранната проблематика на строителния процес – от идейното проектиране през съгласуването до осъществяване на строителството.